Jan Finkenflügel

De coach met een natuurlijke visie op lokaal bestuur.

Jan Finkenflügel

De coach met een natuurlijke visie op lokaal bestuur.

by koen

“Ik help gedreven wethouders en bestuurders om overeind te blijven en zichzelf zichtbaar te maken zodat ze een nog betere bestuurder worden”

Jan is oprichter van Coaching by Nature en richt zich op het begeleiden van mensen die in het openbaar bestuur actief zijn. Naast coach is Jan gespreksleider en trainer voor groepen die actief bezig zijn om burgerparticipatie succesvol te maken.

Van politicus naar coach

 In de afgelopen 25 jaar heb ik het voorrecht gehad om in een breed scala van het openbaar bestuur actief te mogen zijn. Vanuit verschillende rollen heb ik me vooral ingezet voor een goede verbinding tussen politiek, ambtenaren en vooral burgers. Daarnaast heb veel aandacht voor kleinere gemeenten en krimpregio’s.

“Waarom ik gestart ben met het coachen van wethouders”

Als wethouder heb ik me vaak eenzaam gevoeld. Je leeft voortdurend in een spanningsveld tussen politiek, inwoners en ambtenaren. Het is een 24/7 baan waardoor ook je privéleven onder druk komt te staan. En met wie kun je je zorgen delen? Ik heb het als bijzonder prettig ervaren om als wethouder regelmatig met een onafhankelijke coach te kunnen sparren en te reflecteren. Deze ervaring wil ik als coach graag overdragen aan andere bestuurders. Ik weet zeker dat dit helpt om tot resultaten te komen.

Waarom het openbaar bestuur? Omdat wethouders en bestuurders ambitieus, gemotiveerd en resultaatgericht zijn. Bovendien hebben deze een grote impact op onze maatschappij.

“De grootste denkfout die wethouders maken…’

Is dat ze het wel redden op basis van hun (politieke) ervaring en dossierkennis. Veel wethouders denken dat ze als goed raadslid/fractievoorzitter automatisch een goede wethouder zijn. Niets is minder waar. Wanneer je een succesvol wethouder wilt zijn is het belangrijk om te werken aan je persoonlijke ontwikkeling en je leiderschap.

Daarom is het belangrijk dat je je bewust bent van wie je bent, wat je denkt en wat je doet.

Het investeren hierin levert je gegarandeerd winst op: nieuwe vaardigheden kun je de rest van je leven inzetten.

Succesvol coachen is voor mij…

  • Rust creëren door te doen wat je leuk vindt,
  • Met mensen waar je van houdt,
  • In een omgeving waarin je een verschil kunt maken.
Top