Ambitieus projectleider

Ambitieus projectleider

by koen
Vaak ontstaan er in je wijk of dorp mooie initiatieven, bijv. de herinrichting van een plein, het aanleggen van een park of het opzetten van een buurthuis. Er komt een groep enthousiaste burgers die dit gaat oppakken, maar hoe ga je dit doen?

Politiek

Als je geluk hebt vindt de politiek het ook een goed idee, je krijgt de toezegging dat ze er naar gaan kijken en dan gaan de ambtelijke molens draaien. Als je al min of meer de moed hebt opgegeven presenteert de wethouder een uitgewerkt plan aan de gemeenteraad. Helaas lijkt dit niet meer op het oorspronkelijke idee en wordt het een kwestie van ‘slikken of stikken’.

Hoe anders

Je wilt als initiatiefnemer graag vanaf het begin af aan bij het plan betrokken worden en blijven. Je wilt mee kunnen denken over eventuele wijzigingen en invloed hebben op details. Misschien kun je met je wijk of dorp actief zijn in de uitvoering van het plan naar de realiteit. Pas dan ontstaat er een voorziening die gedragen wordt door de burgers.

Hoe dit te realiseren

Als projectleider sta ik in dienst van het burgerinitiatief. De belangrijkste rol is die van verbinder tussen initiatiefnemers, ambtenaren en politiek. Dit is een proces vanaf het eerste initiatief tot oplevering. Mijn kwaliteit is dat ik de verschillende talen spreek en daarmee zorg voor een constructieve samenwerking.

Resultaat

Vanaf het eerste initiatief tot het eindresultaat is iedereen op een positieve manier betrokken. Het project draait op basis van samenwerking tussen de verschillende belanghebbenden waarbij de burgers een belangrijke rol hebben. Als het project gerealiseerd is ervaren de burgers dit vooral als hun project en zullen daar op een zorgvuldige, toekomstbestendige manier mee omgaan.

Jan Finkenflügel
Projectleider

“Als projectleider help ik burgers en politici om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en realiseren.”

Top