Inspirerend gespreksleider

Inspirerend gespreksleider

by koen
Misschien herken je dit wel. Politiek en burger gaan met elkaar in gesprek. Het lijkt echter wel of dat er twee verschillende talen worden gesproken. Waarschijnlijk is dit ook zo.

De politiek luistert niet

Dit is al snel wat de burger denkt en vindt. Ze hebben zich vastgebeten in de casus en vinden zichzelf deskundig. Het raakt hun immers direct en wie kunnen dan beter vertellen wat er leeft in speelt in hun directe omgeving als juist zij.

De burger gaat alleen voor het eigenbelang

Als politicus ben je uiteraard geïnteresseerd in de mening van de burger maar je hebt ook het algemeen belang te dienen. Dit kan behoorlijke tegenstellingen opleveren. Daarnaast vraag je je als politicus af of deze burgers wel een democratische meerderheid vertegenwoordigen of dat dit een beperkt groepje is.

Spraakverwarring

Door vanuit twee verschillende invalshoeken het gesprek aan te gaan ontstaat er een spraakverwarring, is er miscommunicatie en verdwijnt het begrip voor elkaar. Het komt tot een felle discussie waar nauwelijks wordt geluisterd naar de argumenten van de ander. Op het eind is er geen overeenstemming bereikt en gaat iedereen ontevreden weg. Eenieder bevestigd in zijn overtuiging dat met de ander niet redelijk te praten valt.

Een ander resultaat

In mijn rol als gespreksleider spreken we af hoe we met elkaar omgaan. Hierbij staat respect voor je gesprekspartners voorop. Daarnaast gaat het om de kunst van luisteren, bij het onderwerp te blijven en zeker niet op de persoon spelen.

In plaats van een discussie ontstaat er een gesprek. Een gesprek biedt ruimte om tot een gezamenlijke oplossing te komen die door iedereen gedragen kan worden.

Jan Finkenflügel
Gespreksleider

“Als objectief gespreksleider help burgers en politici om samen nieuwe initiatieven te ontwikkelen en realiseren.”

Top