Nieuwe democratie

by koen

Nieuwe democratie

by koen

by koen

Het lokale bestuur in Nederland staat onder druk. Den Haag heeft ingrijpende taken (jeugd, zorg, sociaal domein, omgevingswet) bij de gemeente neergelegd. De lokale politiek is sterk versplinterd en de opkomst bij de verkiezing is laag. Veel instanties houden zich bezig met onderzoek hoe het in de toekomst anders cq beter zou kunnen.

Rol als raadslid

Wat duidelijk is dat je als raadslid weer de regie moet nemen. Niet meer afwachten met welk voorstel het college komt en dan discussiëren over scenario 1 of 2. Als raadslid ga je het college pro-actief opdracht geven om plannen uit te werken volgens de richtlijnen die jij meegeeft.

Het is belangrijk dat je weet waar het over gaat. Jouw kennis haal je minder uit dossiers maar je gaat zelf met betrokkenen in gesprek. Met een woningcoöperatie, met een zorginstelling, met een natuurorganisatie en zeker ook de individuele burger.

Je bent nauwelijks nog in de raadzaal maar veel, veel meer buiten. Bij degenen die jou als volksvertegenwoordiger hebben gekozen.

Betrokken burgers

Burgers zijn steeds beter georganiseerd. Soms rond een thema zoals ‘windmolens’ of ‘verkeersveiligheid’ maar nog meer op wijk- en dorpsniveau. Ze weten het beste wat er in de directe omgeving gebeurt, wat knelpunten zijn en waar wensen liggen. Vaak worden deze burgers door de politiek niet serieus genomen en wordt hun inzet afgedaan met een gebrek aan democratische legitimatie.

Als raad zou je juist moeten inspelen op deze betrokkenheid en burgerinitiatieven veel meer de ruimte moeten geven. Er wordt onderschat wat er aan deskundigheid onder de inwoners aanwezig is. Ga hier gebruik van maken!

Als je samen met burgers een initiatief oppakt en uitwerkt ontstaat er automatisch meer draagvlak en is de kans op succes vele malen groter. Inwoners zijn meer geneigd om zich in te zetten voor natuurbehoud, onderhoud dorpsplein, etc. als ze het gevoel hebben dat dit echt van hun is.

Een aandachtspunt is wel de wijze van communiceren met de politiek (en de ambtenaren). Hier is voor alle betrokkenen nog veel te winnen.

Top